Món rural i ecoturisme

Mitjançant el decret 365/1983, de 4 d'agost, la Generalitat de Catalunya va crear la modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès amb la finalitat de promoure els recursos turístics de les comarques catalanes, actuació necessària tant per raons econòmiques com per assolir els dos objectius de millora de les rendes de les famílies que viuen al medi rural i d'equilibri territorial de Catalunya.

A aquest tipus d'establiments se'ls hi exigeix una gran integració en el medi rural, possibilitant la rehabilitació i conservació d'edificacions ja existents i evitant les noves construccions, ja que l'entorn i la imatge són trets indissociables d'aquest producte turístic. També se'ls hi exigeix preservar l'entorn natural i arquitectònic de la seva zona d'ubicació.

Les residencies-cases de pagès, segons les seves característiques poden ser, Masies, Cases de poble o allotjaments rurals independents.

El Mas Fuselles és una masia, ja que és una edificació aïllada, fora del nucli urbà. L'edificació és anterior a l'any 1950 i es troba en el si d'una explotació agrícola, ramadera o forestal.