Mas Fuselles - turisme rural
Turisme rural familiar
Turisme rural familiar
mida del text   -a    +a
Es troba a:
Ecoturisme
Turisme de qualitat ambiental, ecoturisme

Quan ens visiteu us trobareu envoltats de natura, bellesa i vida, i és responsabilitat de tots els que habitem aquests paratges privilegiats i de tots els que ens visiteu de preservar-ho i millorar-ho. Per això hem emprès una tasca de conservació del medi ambient, turisme sostenible.


Gestió de residus

La casa disposa de petits contenidors on se separen els residus valoritzables, vidre, paper, cartró, plàstics, brics, llaunes, olis, llums, materials tèxtils, metalls i piles. També es recull qualsevol altre tipus de residu de naturalesa tòxica o perillosa. Tot plegat es porta a la deixalleria del Pla de l'Estany per al seu correcte emmagatzemament. Totes les deixalles orgàniques són compostades i així mateix totes les aigües residuals són tractades a la depuradora comarcal.


Estalvi d'aigua

La casa ha adoptat tota una sèrie de mesures amb l'objectiu d'estalviar aigua: limitadors de cabal a les aixetes, dispositiu d'interrupció de descàrrega als wàters, tancament temporitzat a la dutxa, piscines amb sistema de filtratge i neteja d'aigües, rec automàtic amb programador i jardí mediterrani.


Estalvi energètic

La casa està aïllada amb doble vidre a totes les finestres. Tots els llums i fluorescents de consum continuat són de baix consum. L'aigua calenta sanitària s'escalfa amb energia solar. Les calderes i tots els electrodomèstics nous són d'alt rendiment i baix consum. Totes les habitacions disposen de termòstat individualitzat, així com d'un sistema de desconnexió general d'enllumenat. Totes les habitacions disposen de llum natural suficient.


Compres

Les neveres i els congeladors no utilitzen CFC ni compostos de transició.
Tots els aparells comprats nous són de baix consum i alt rendiment.
A la casa es fan totes les compres minimitzant envasos i embolcalls, amb bossa del pa, caixa de cartró i tàpers. La casa no subministra als seus clients productes amb embolcalls individuals ni begudes en recipients d'un sol ús.Molts dels productes que podreu menjar a casa nostra són produïts per nosaltres (melmelades, ous, conill, pollastre, xai…) i d'altres son produïts per granges veïnes (tomates, patates, verdura...).


Integració paisatgística

Tots els materials emprats en la rehabilitació i adaptació de la casa al turisme rural són naturals i rústics, i hem vigilat de conservar l'estil arquitectònic propi de la zona.


Sorolls

El soroll mes comú al Mas Fuselles que sentireu serà el del silenci. De lluny sentireu la remor de les feines del camp, el pasturar dels ramats i el piular dels ocells.


Activitats recreatives

La contractació d'activitats recreatives preveu com a requisit indispensable el respecte a la natura i l'adequació a les normes de protecció vigent.


Transports públics

Per arribar al Mas Fuselles heu d'agafar el tren fins a Girona i llavors els autocars de la Teisa fins a Cornellà del Terri. Finalment, un taxi fins al Mas Fuselles, a Pujals del Pagesos.


Informació sobre l'entorn proper

A la casa us informarem de totes les activitats d'esbarjo i esportives que podeu realitzar, de les festes populars de la zona i de llocs que podreu visitar o per on passejar.


Enquestes

La casa disposa d'una enquesta per avaluar el grau de satisfacció dels clients amb la gestió ambiental.

La Masia ha obtingut del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el distintiu de garantia de qualitat ambiental.
També se li ha otorgat per part de la Unió Europea el distintiu de l'etiqueta ecològica de la UE, màxima acreditació en temes mediambientals per establiments hotelers.
La Masia, amb el seu compromís amb el medi ambient, assolim la sostenibilitat.

Mas Fuselles, s/n - Pujals dels Pagesos - 17844 - Cornellà del Terri - Girona
Telf: 649 90 46 46 - inici - Contacte - Mapa web - Política de privacitat - Avís legal